Tuesday, July 30, 2013

ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΝΤΙΒΕΡΤΙΜΕΝΤΟ
Επρόκειτο πιθανώς για τον διαρκή
Παράπλευρο Ανθό των Ημερών· ο 

κόσμος ήταν

όπως πάντα επιρρέων

σε υπνοβατική επιφυλακή,

Ενώ οι λέξεις των εσαεί εξαιρετέων
Επιτελούντο άχρις των ημερησίων

φωταψιών 

των 

Λυμένων λιμένων του μυαλού αλλά
Και κεκλεισμένων των νόων επί των

ονείρων

που διακυβεύονται

πάντοτε 

Στις επείσακτες έξεις των προθύρων
Όντων λίγο πριν τολμήσουν άλματα

σε όλως τυχαίες

και κυρτωμένες από τον χρόνο

στιγμές·

Εκείνο το παλαιότατο οίκημα ωστόσο 
Στα σύνορα της περιοχής, ωμοίαζε θα

'λεγε κανείς ως μια εμβόλιμη οπτασία
Του Αυθύφωνου και του Πλήρους και

σε μιαν

Έτι συμπλεονάζουσα αυτοσχεδιαστική 
Περιπλάνηση των ανθρωπίνων ψυχών

Εγγύτατα επιφερομένων προς αυτό και
Προσελκυσθεισών εκ των πλοκαμιαίων

Δρόμων του Χρόνου

εξ όπου δη·

Οι πέριξ ήχοι ακούγονταν πολλοί και εν
Ζωηροτάτη ασημία, το δ' όλως απότομο 

Φρενάρισμα έμπροσθεν γηραιού κυρίου
Που αποπειράτο αμέριμνος να διαβεί τη

κητώδη ράχη της ασφάλτου ,

Ήχησε στον αέρα ως ο βραχνός ξυσμός
Του οισοφάγου του Πραγματικού μετά

Από τις ακραίες σπασμικές στροφές του
Κινητήρος ολίγον προτού αποφευχθεί η

πτώση

ευτυχώς

Στον οδόστρωτο ποταμό μιας μοίρας με
Ευκαιρία προγλυτωμού ωστόσο· και μια

σακούλα από σούπερ μάρκετ

μόνον

Με το 

Περιεχόμενό της σημαντικώς επιχεόμενο
Στο δρόμο, επικύρωση σαστίσματος ενός 

ανθρώπου 

προ

Της ακαριαίας μετατόπισης του Είναι του
Προς το όριο της μεθυπαρκτικής απορίας·

Γύρω η ζέστη ήταν αρκούντως προβλέψιμη,  
Όπως επίσης κι η μικρή παύση της κίνησης,

Υπήρξαν ασφαλώς κι άλλα προβλέψιμα
Λίγο αργότερα σε αυτόν τον όσο να' ναι

αρκετά ελκυστικό

Γήινο Κόσμο,

Όπως οι φωνές των παιδιών που έπαιζαν 
Στην πλατεία, οι αυθάδεις κορμοστασιές

Των καθισμένων στα κάγκελα κοριτσιών,
Οι γέλωτες και οι εύχαρεις συζητήσεις απ'

τα περικείμενα καφέ

Τα ευλογημένα άπαξ γάου! των φερομένων
Απ' εδώ και από κει σκύλων μιας μαχόμενης 

παιδικότητας

που διδάσκουν πάντοτε τα ζώα

στους ανθρώπους,

Οι ήχοι των κινητών που συνέστειλαν τις
Συνομιλίες κατά τόπους και παρέες αλλά

και άλλοι

όρμοι της καθ' όλα ευχαρίστου

υπνώσεως του ζην·

Το δε περιστατικό της παρολίγον κρούσης
Του ανύποπτου ανθρώπου στον δρόμο δεν 

εφαίνετο πως είχε αφήσει ίχνη

επί του ερχομού

των νέων στιγμών της ημέρας,

Ως εάν είχε φροντίσει η Εικόνα του Κόσμου
Να το απορροφήσει πλήρως στα δυσείδωτα 

έγκατά της

καθώς η θάλασσα 

το περιπλέον επιπλέον ·

Ή όπως η ποίηση, αλήθεια, συγκεράζει
Όλα τα γεγονότα σ' ένα παρόν

Στο οποίο δύναται μονάχα να υπάρξει
'Ο,τι είναι

εξ ίσου πρόθυμα παρόν·